Misją Instytutu jest świadczenie usług dla podmiotów prywatnych i samorządowych oraz przedsiębiorstw w zakresie dostępu do profesjonalnego wykonania ekspertyz na potrzeby oceny poprawności wykonania robót budowlanych lub zastosowania wyrobów budowlanych. Wykonane ekspertyzy mogą stanowić podstawę do mediacji lub do złożenia pozwu do sądu.