To czołowi specjaliści w zakresie budownictwa drogowego i mostowego, budownictwa kubaturowego i inżynieryjnego, jakości materiałów budowlanych oraz wyceny (szacowania) wartości robót budowlanych.

Wsparcie dla naszych ekspertów stanowią laboratorium drogowo-budowlane oraz laboratoria współpracujące, geolodzy i geodeci.